top of page

"תכירו את מזל סבן ממשפחת "רצים עם הרוח"


"תכירו את מזל סבן ממשפחת "רצים עם הרוח"

מזל סייעת בבית ספר בת 55 נשואה +3 ילדים וחמישה נכדים

?איך הגעת לריצה או לספורט בכלל

לריצה הגעתי כשפרסמו שרצים עם הרוח רצים עושים פעילות ביחד לכלל הציבור בחודשי הקיץ.רצתי נהנתי ונדבקתי בחיידק

?אירוע ספורט או שיא משמעותי ביותר

אתנה ישראל וחברותא עם רצים עם הרוח ביער חרובית ,מרתון ת"א

?כמה שעות או אימונים בשבוע .בין 6 לשבע שעות בשבוע

?מה הסוד שלך לשילוב בין ספורט,קרירה ומשפחה

התמדה הנאה והשגים

:מטרה הבאה או אירוע ריצה קרוב

10 ק"מ בעזרת השם והמאמנים של רצים עם הרוח יובל וסיגי

?מה גורם המוטיבציה שלך לצאת מהבית לאימון סיפוק מילוי מצברים והנאה .

:מילה או שתיים על רצים עם הרוח

שני אנשים שמחדירים בנו מלא מלא אהבה אמביציות והתמדה לספורט ולפעיליות .עזרה מרובה ומענה על שאלות שקשורות לכאבים כתוצאה של ריצה

מזל ובעלה החמוד המרתון תל אביב


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page